SERTIFIKATI

Klinika i Laboratoire Dr Kozarev poseduju tri sertifikata za svoj rad: