top of page

Individualne edukacije sa humanim egzozomima u klinici Dr Kozarev

Egzozomi su vezikule, koje se stvaraju unutar ćelija u biološkim procesima kao odgovor na promenu unutrašnjeg stanja ćelije – homeostazu, procese starenja, inflamacije, fotooštećenja, elektromagnetnog oštećenja i regeneracije tkiva. U medicini se proučavaju već 30 godina.

 

Procedure humanim egzozomima se smatraju najvećim trendom u dermatologiji i estetskoj medicini i predikcije su da će tako biti narednih 10 godina. 

 

U nastavku su neki od primera rada sa egzozomima u klinici Dr Kozarev:

Saznajte više ovde

Klinika Dr Kozarev je prva u Srbiji počela da radi sa humanim egzozomima.

 

Ukoliko ste zainteresovani za individualne obuke za rad sa egzozomima, možete se prijaviti mejlom:drkwest65@gmail.com  

bottom of page