top of page

NOVA NADA U BORBI PROTIV MELANOMA

 

Melanom - najteži oblik kancera kože, koji se stvara iz pigmentnih ćelija - opravdano izaziva najveći strah, jer ima tendenciju da metastazira na druge delove tela, uključujući i mozak. Svoja dostignuća, koje je pre nekoliko meseci objavio tim naučnika iz Satchi Fainaro laboratorije na Univerzitetu Tel Aviva  daje novu nadu  u borbi protiv ovog smrtonosnog oblika kancera kože.

 

Nova vakcina koju je tim iz Tel Aviva kreirao, u stanju je da prevenira razvoj tumora kod miševa, te da znatno produži život onim koji već imaju primarne i merastazirane melanome. Konvencionalna imuno-terapija, posebno tzv. imuno check point terapija, ograničena je u kliničkoj efikasnosti. Neki  od razloga su slab odgovor u većini tretiranih slučajeva, vidljiva rezistencija  i nepredviđeni loši propratni efekti.

Naučnici sa Satchi Fainaro laboratorije radili su na kombinovanoj terapiji, tačnije na novoj nanovakcini anti PD antitela (αPD-1).  Ona deluje tako što potiskuje tumorske faktore koji inhibiraju normalne imuno- odgovore i napada ćelije tumora kao strano telo, prevenirajući  tako razvoj tumora i njegov rast. Takođe su dodali anti OX 40 antitela koja stimulišu rast T- ćelija (vrste imuno-ćelija). T-ćelije su odgovorile ovom molekulu tako što su se brzo širile, multiplikovale se i postale više potentne, održavajući efekte imuno –funkcija u dužem vremenskom periodu.

Vakcina je sastavljena od nanočestica veličine 170 nanometara. One su komponovane  od biorazgadivih polimera, a dva tipa peptidnih lanaca, identičnih onima koji postoje u ćelijama melanoma,  ubačeni su  u njih. Tako nanovakcina targetira dendritičke ćelije. Kombinacija ove vakcine sa antitelima, koja su već pomenuta, testirana je na miševina sa melanomom. Ustanovljeno je da se ove nanočestice ponašaju veoma slično kao vakcine protiv virusa . One stimulišu imuni sistem miševa da prepozna peptide melanoma kao strano telo, i to je vodilo imunološkom odgovoru svih ćelija koje su sadržale i ispoljavale jedan ili oba od ovih peptida.

Posle iscrpnih istraživanja, zaključak je bio sledeći: ova istraživanja su otvorila vrata kompletno novom pristupu – efektivnom tretiranju melanoma, čak i u uznapredovalim stadijumima bolesti. Naučnici iz Satchi Fainaro laboratorije veruju da njihova platforma može biti primenjena i na druge tipove kancera, te da njihov rad predstavlja solidnu osnovu za razvoj drugih vrsta nanovakcina u borbi protiv kancera. U tom smislu, nanovakcina iz Tel Aviva je novi zračak nade za sve obolele od melanoma, ali i drugih vrsta najteže bolesti.

Izvor :News-medical.net

bottom of page