Garancija kvaliteta

Dermamedica garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Dermamedica. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Pravo na odustanak od kupovine

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, slanjem dopisa za odustanak od porudžbine koji možete poslati elektronskim putem na našu e-mail adresu: support@drkozarev.rs. Odmah, po prijemu dopisa, kupac će biti kontaktiran da bi se upoznao sa procedurom povraćaja kupljene robe.

Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa računom i svom pratećom dokumentacijom. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed kupca ili trećeg lica koje je odredio kupac. Direktne troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od porudžbenice snosi kupac. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, www.drkozarev.com će odmah po prijemu vraćene robe, a nakon konstatacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.

Reklamacije

U slučaju da ste primili pošiljku koju smo Vam poslali i imate razloga da uputite reklamaciju molimo Vas da nam pišete na support@drkozarev.com ili se javite na +381 22 123 456 (od ponedeljka do petka, od 8 do 15 časova). Na sve reklamacije odgovorićemo u najkraćem roku. Naša želja je da budete zadovoljni proizvodima koje nudimo i našom celokupnom uslugom.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, (www.drkozarev.com) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, DermaMedica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.