top of page

Reklamacije

OBAVEŠTENJE O USLOVIMA ZA ULAGANJE REKLAMACIJE POTROŠAČA I NAČINU POSTUPANJA PO ULOŽENOJ REKLAMACIJI

 

Poštovani potrošači,

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS „ br. 73/2010) obaveštavamo vas o načinu i uslovima ulaganja i rešavanja reklamacija kupaca na robu preuzetu po osnovu narudžbenice upućene preko našeg sajta:

 

Šta je reklamacija i koji su razlozi za ulaganje reklamacije

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostataka na

isporučenom proizvodu.

Ukoliko na proizvodu koji ste naručili i preuzeli postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak (npr.neispravna aparatura za raspršivanje) ili skrivena mana (npr.izmenjena hemijska svojstva proizvoda) i kada vam taj nedostatak otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, imate pravo da podnesete reklamaciju u cilju otklanjanja ovog nedostatka.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana preuzimanja, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa vrstom proizvoda i

prirodom određene nesaobraznosti.

 

Šta se ne smatra razlogom za ulaganje reklamacije:

*Ukoliko je proizvod ispravan: Potrošač nema pravo da uloži reklamaciju na proizvod koji funkcioniše u skladu sa svojom redovnom namenom.

*Nedostatak nastao nakon preuzimanja, kao posledica vaše radnje ili slučaja: rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda posle trenutka kada je proizvod predat potrošaču ili trećem licu koje je

odredio potrošač ,snosi potrošač, te ovo nije razlog za ulaganje reklamacije.

*Ukoliko je nedostatak neznatan

Ukoliko na preuzetom proizvodu postoji nedostatak, ali ne utiče na upotrebljivost proizvoda na

uobičajeni način, vaša reklamacija neće biti usvojena.

 

Kako i gde uložiti reklamaciju

Ukoliko ste nakon preuzimanja proizvoda ustanovili da postoji neki od razloga za ulaganje reklamacije,nnajpre je potrebno da popunite Zahtev za Reklamaciju (Link) svim traženim podacima. Zahtev za reklamaciju je zatim potrebno odštampati i potpisati.

Popunjeni i odštampani Zahtev za reklamaciju zajedno sa svim papirima koje su vam poslati uz proizvod (gotovinski račun, otpremnica i sl) i sam reklamirani dostavljate na adresu direkcije Jasmina na dva načina:

  • Lično

  • Posredstvom pošte ili kurirske službe

Adresa DERMAMEDICA DOO:

West 65, Omladinskih brigada 86b

11000 Beograd,

Srbija

 

VAŽNA NAPOMENA! Ukoliko se odlučite da nam reklamaciju uputite posredstvom pošte ili kurirske

službe,neophodno je da proizvod pre slanja adekvatno upakujete i čitko navedete adresu primaoca na paketu. Dermamedica ne preuzima odgovornost za gubitak pošiljke i oštećenje ili lom robe koji nastane prilikom transporta usled neadekvatnog pakovanja ili adresiranja.

 

Način rešavanja reklamacije potrošača:

Na osnovu vaših navoda u dostavljenom Zahtevu za reklamaciju, uprava preduzeća utvrđuje

osnovanost uložene reklamacije pregledom i testiranjem proizvoda.

Nakon testiranja proizvoda Dermamedica donosi odluku kojom odobrava ili odbija uloženu reklamaciju, u zakonskom roku.

 

Ukoliko ustanovimo da je vaša reklamacija opravdana donećemo odluku kojom se reklamacija usvaja.

Po usvojenoj reklamaciji, u skladu sa zakonskim normama postupićemo na sledeći način:

  1. Ukoliko je to moguće, otklonićemo nedostatak na proizvodu

  2. Ukoliko otklanjanje nedostatka nije moguće, zamenićemo vam reklamirani proizvod za isti

proizvod bez nedostataka

  1. Ukoliko ne možemo da vam zamenimo proizvod jer ga više nema na lageru, možete preuzeti

drugi proizvod u istoj vrednosti ili skuplji proizvod uz doplatu ili možete tražiti povraćaj novca.

 

Ukoliko vaša reklamacija nije opravdana, proizvod koji ste reklamirali vam vraćamo uz Odluku o reklamaciji.

Zahtev za reklamaciju DK
(preuzmite ovde)

bottom of page