top of page

Kolagen kao suplement za oralnu primenu

Zdravlje kože je povezano sa zdravom ishranom. Korišćenje suplemenata je u značajnom porastu u poslednjih desetak godina, ali nema dovoljno dokaza za oralnu primenu kolagena u regenerativnim protokolima.

Kolagen je jedan od najzastupljenijih proteina u telu i čini oko trećinu ukupnih proteinskih komponenti kože kao što je i najznačajniji protein ekstracelularnog matriksa. Jedinstvene je strukture sa tri polipeptidna lanca koji formiraju heliks. Kada se denaturiše protein kolagena nastaje želatin, koji se veoma dugo koristi su evropskoj i kineskoj tradicionalnoj medicini.

Glavna komponenta kože je kolagen, od čega je 85–90% kolagen tipa  I i 10–15% kolagen tipa III. Proces degradacije i fragmentacije kolagena je sastavni deo procesa starenja, što dovodi do redukcije debljine kože, gubitka elasticiteta, stvaranja bora i konačne redukcije stvaranja strukturnih proteina. 

Hidrolizati kolagena, peptidi različite dužine lanaca, nastaju daljom hidrolizom želatina. Relativno je jednostavno hidrolizate kolagena formulisati u tečnoj formi pogodnoj za proizvodnju  napitaka ili u vidu želatinoznih štapića, zbog svoje male molekularne težine i visoke rastvorljivosti u vodi.

U ljudskom telu se hidrolizati kolagena dalje dele na bioaktivne dipeptide i tripeptide koji su otporni na degradaciju. Nakon oralne upotrebe proizvoda koji sadrže dipeptide i tripeptide, produkti njihove degradacije se registruju u krvi, a ispitivanja na životinjama su pokazala da se takvi dipeptidi ugrađuju u kožu nakon dve nedelje. Dipeptidi indukuju prilaženje ćelijskih elemenata, proliferaciju ćelija i produkciju hijaluronske kisline od strane fibroblasta, a promovišu i antioksidativnu aktivnost ćelija.

Najčešće korišćeni izvori kolagena su goveđeg i svinjskog porekla. Od starost životinje zavisi rastvorljivost kolagena, a rastvorljivost kolagena opada sa starošću životinja. Usled pojave goveđe encefalopatije, napušta se proizvodnja goveđeg kolagena iz goveđe kosti, tako da su danas dominanti izvori kolagena biljnog porekla, alge i riba.

Posebno su kolageni morskog porekla interesantni u kozmetičkoj industriji, a biokompatibilnost u smislu amino kiselina je jednaka sa goveđim kolagenom. Prednost kolagena dobijenih iz morskih organizama je povećana rastvorljivost, niži potencijal stvaranja imunološke inflamacije i veća koncentracija kolagena tip 1. Jedino ograničenje u upotrebi kolagena morskog porekla je eventualno povećan sadržaj teških metala.

Studije su pokazale da oralnu uzimanje kolagena morskog porekla popravlja stanje bora, redukuje crvenilo kože, popravlja hidraciju kože i popravlja debljinu dermalnog sloja kože te popravlja kvaliteti epidermo-dermalne granice. Popravljanje elasticiteta kože se postiže nakon 4 nedelje primene 5 g kolagena morskog porekla na dan, a efekat ostaje i nakon 4 nedelje od prestanka oralne suplementacije.

U današnje vreme kolagen iz organizama morskog porekla se koriste i u fotozaštiti, stimulaciji procesa zaceljivanja tkiva, prevenciji stvaranja biofilma na hroničnim ranama ali i sprečavanju bakterijske kontaminacije otvorenih rana.

Vrlo se često postavlja pitanje da li kolagen može da se resorbuje u crevnom traktu. Vrlo retko se kod odraslih osoba molekule veće od dipeptida i triperptida transportuju klasičnim putem enzimske hidrolize. Postoji mogućnost transporata transcelularnim putem između crevnih epitelnih ćelija, što se uobičajeno sreće kod novorođenčadi zbog neophodnosti prolaska peptidnih hormona i antitela iz majčinog mleka. Još jedan izuzetak je ovaj vid apsorpcije proteina koja izaziva alergiju an hranu kod specifične populacije odojčadi.

Suplementacija kolagenom je uopšteno bezbedna bez do sada objavljenih neželjenih efekata. Nove, detaljne i opsežnije studije su neophodne kako bi se potvrdila efikasnost kolagena u popravljanju funkcije barijere kože kod atopijskog dermatitisa uz preporuke za primenu optimalne oralne doze kolagena.

bottom of page